KTR PLUS LTD.,PAR. *** เลขที่ 588/70 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 *** Tel: 02-454-8200 (AUTO)

หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เลเซอร์ ของแท้ 100% ครบทุกยี่ห้อ ในที่เดียว

วัสดุสิ้นเปลือง   , กระดาษบัตรคิว , อุปกรณ์สำนักงาน